Skip to content

Consulting

Als procesbegeleider loods ik je organisatie door tal van uitdagingen. Elke organisatie is uniek, en elke vraag is anders. Daarom kies ik als consultant resoluut voor maatwerk. Dat combineer ik met een scherp inzicht en een gedegen kennis over HR en organisatieontwikkeling. Zo krijg je precies wat je zoekt: professionele begeleiding zoals jij het wil.

Mensen vormen het levende en unieke DNA van je organisatie. Het human resource management is dan ook een afdeling waar zich vaak ingrijpende uitdagingen voordoen. DCR consulting benadert jouw vragen als kansen:

 • Waar vind je de hefbomen om de HR policy van je organisatie te verbeteren? Lees meer.
 • Op zoek naar een toffe teambuilding? Lees meer.
 • Hoe maak je een doorbraak in een moeizaam proces? Lees meer.
 • Hoe verander je de organisatiestructuur?
 • Hoe krijg je de productiviteit van een team omhoog?
 • Hoe pak je een fusietraject systematisch aan?
 • Hoe vergroot je de tevredenheid en het engagement van je medewerkers? Lees meer.
 • Hoe zorg je voor een innoverend en doordacht personeelsbehoeftenplan?
 • Hoe ontwikkel je de competenties van medewerkers?
 • Hoe maak je concreet werk van interne communicatie?
 • Hoe wordt de HR-afdeling een volwaardig HR business partner?
 • De Quick scan voor Colleges: hoe werkt het? Lees meer.
 • Hoe zet je een systeem op van kennisdeling?
Luc Maertens , MBZ:

"Onze consulting opdracht was een redelijk complexe vraag, want wij zijn een uniek en zeer gespecialiseerd bedrijf. Catherine heeft voor ons gewerkt in een heel open en klantgerichte sfeer zonder enige vooringenomenheid of vooroordeel. De timing en het budget waren correct ingeschat en zijn dan ook strikt gerespecteerd. Inhoudelijk is de werkwijze continu en soepel bijgestuurd, zowel wat betreft de structuur van het rapport toe als wat betreft de te contacteren personen/diensten en de beschikbaarheid. De inbreng van Catherine is zeer professioneel. Als klant konden wij terugvallen op haar uitgebreide ervaring en expertise op diverse beleidsdomeinen, gaande van strategisch management tot en met specifieke HR materies. Een duidelijke visie op de toekomst van ons bedrijf en de vertaling daarvan naar onze bedrijfsvoering en onze HR policy is het resultaat van deze samenwerking. Wij hebben dan ook besloten verder op Catherine beroep te doen voor de uitvoering van de conclusies van de audit."
Eveline Verdonck , Unique:

"Catherine neemt de haar toevertrouwde opdracht echt helemaal ter harte. Ze is meteen mee met het verhaal en levert zeer waardevolle input bij het uitwerken van het concept. Haar ervaring en expertise garanderen ons een boeiende en inspirerende aanpak die perfect aansluit bij de noden van ons bedrijf."
Myriam Parys , Idea Consult:

"Ik heb met Catherine zeer nauw samengewerkt in verschillende projecten in steden en gemeenten. De uitdagingen en de complexiteit waar we in de projecten voor stonden waren soms groot, maar Catherine’s optreden werd steeds gekenmerkt door een rustige vastberadenheid, een zeer grote vakkennis gecombineerd met een luisterend oor voor de betrokkenen. Zij toont empathie wanneer het aangewezen is, werkt zeer flexibel, en tegelijkertijd verliest ze nooit de doelstellingen van het project uit het oog."
Veerle, collega:

"Catherine, het geeft me zo veel goeie energie om met u te mogen samenwerken.

Zo inspirerend!

Thanks."

Luc Maertens , MBZ:

"Catherine heeft voor ons bedrijf een project opgezet waarbij we de in- en outsourcing kritisch tegen het licht hebben gehouden. Dit project is grondig en degelijk uitgevoerd. Nu beschikken we over een referentiekader waarbij we in de toekomst deze afwegingen zelf op een heel gestructureerde en systematische manier kunnen maken. Het project heeft niet alleen geleid tot besparingen maar ook tot heel wat efficiëntiewinsten."
Een CEO:

"Wat wij vooral waarderen aan Catherine is haar creatieve en intelligente inbreng en dit zowel door haar inhoudelijke kennis van zaken als door haar professionele aanpak van het proces met alle betrokkenen. We hebben in korte tijd veel bereikt dankzij haar manier van werken!"

Twee leidinggevenden:

"Catherine heeft van in het begin individuele en objectieve gesprekken gevoerd met alle medewerkers van ons team waardoor ze een goed zicht kreeg op de samenwerking binnen ons team. Hierdoor kregen we meteen adviezen en concrete tips op onze maat. Teamvergaderingen werden efficiënter en kwaliteitsvoller. Haar coaching gaf een nieuwe dynamiek aan onze manier van leiding geven. We staan ook sterker in het team als leidinggevenden.

Catherine, nogmaals bedankt voor jouw hulp en steun."