Skip to content

Workshops

DCR Consulting voorziet opleiding en training op maat van je bedrijf of organisatie, intervisie en workshops.

Altijd praktijkgericht en to-the-point.

Vorm zelf een groepje, organiseer een dag in je organisatie of bedrijf of schrijf je gewoon individueel in.

Intervisie is altijd maatwerk.

Bij DCR consulting vind je een betrouwbaar klankbord.   Vanuit mijn jarenlange ervaring adviseer en ondersteun ik klanten. Ik stuur je niet met lege handen in zee en reik je daarom handvaten en beproefde instrumenten aan. Zo houd je zelf de touwtjes in handen.

 

Als professional zijn workshops een ideale manier om je curriculum en je talenten uit te breiden.

AM , deelnemer aan opleiding:

"Dankbaar voor je hartverwarmende én poëtische post op Linkedin, Catherine. Blij jou te hebben leren kennen als een enthousiaste én zeer competente HR consultant, coach, bemiddelaar, … het was een eer om getuige te zijn van al jouw expertise en dit in een sfeer van gemoedelijkheid , ik bedoel hiermee vooral een veilig en open leerklimaat J. Hopelijk kruisen onze wegen elkaar nog eens … het gaat je verder goed."
KN , deelnemer aan opleiding:

"Nogmaals dank voor een ongelofelijk relevante en deskundig gebrachte opleiding."
MO, beleidsmedewerker:

‘Tijdens de jaarlijkse intervisie van vertrouwenspersonen doen we graag beroep op Catherine. Zij
begeleidt de bijeenkomst, biedt een externe bril, een luisterend oor en houvast, en adviseert de
vertrouwenspersonen bij moeilijke cases uit de praktijk. De intervisie wordt ook gezien in het
verlengde van de opleiding. Er is een vertrouwde band en open sfeer om zaken te bespreken. En er is
respect voor de eigenheid van elke deelnemer.’
Hubert, deelnemer:

"Catherine, vooreerst wil ik je nog eens héél hartelijk bedanken voor jouw inbreng tijdens deze opleiding.
Je positieve feedback en houding is een fantastische insteek, zelf merkte ik meestal slechts 20 à 30 % van je positieve bevindingen bij de oefeningen.
De wijze waarop je iedereen betrekt en aanmoedigt om “zich te gooien” vind ik ook heel sterk."
AN, algemeen directeur:

'We volgden met ons managementteam een tweedaagse over verbindend communiceren als
leidinggevende. Veel bijgeleerd maar vooral gezien hoe zo een opleiding een groep van
leidinggevenden kan omtoveren tot een team leidinggevenden die elkaar in de toekomst
verder zullen helpen groeien, blijven uitdagen en ondersteunen. Fier!'
MO, beleidsmedewerker:

‘Catherine slaagde er bij ons in om een zeer diverse groep van kandidaat-vertrouwenspersonen op te
leiden tot een hecht team vertrouwenspersonen. Ze creëerde een veilige omgeving, liet elke
deelnemer zich zelf zijn en zette de theorie om in een kader vanuit de eigen praktijk. Het is een
intense opleiding (met ook heel wat zelfreflectie), maar elke deelnemer vond het verrijkend en voelde
zich gesterkt om de nieuwe functie op te nemen.’
Een deelnemer:

"De bijdrage van Catherine in het programma Talentmanagement mocht gerust een hele dag duren! We hebben van haar handige en concrete tips gekregen om in onze onderneming concreet aan de slag te gaan met talentontwikkeling."
FDC, zorgverlener:

"Ik wou u graag bedanken voor de opleiding en intervisiemomenten in het kader van
vertrouwenspersoon. Die waren voor mij erg verrijkend, zowel professioneel als privé!"
MDV, Algemeen Directeur:

“We hebben aan Catherine gevraagd om een workshop te organiseren rond het voeren van
feedbackgesprekken. Onze doelstelling hierbij was tweeërlei: verduidelijken wat het verschil is met de traditionele functionerings- en evaluatiegesprekken en (nieuwe) leidinggevenden vertrouwd maken met voeren van - soms moeilijke - gesprekken met hun medewerkers.
Catherine speelde goed in op de reserve die er was bij bepaalde leidinggevenden over de
verplichte workshop. Ze kon goed inschatten wie ze voor haar had en wist snel waar ze de
klemtonen moest leggen om iedereen mee te hebben in het verhaal. Wat ik zelf bijgeleerd heb, is om feedback eerder als feedforward aan te pakken: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het de volgende keer anders, beter of kwalitatiever verloopt? Dankzij voldoende ruimte voor intervisie zorgde Catherine er ook voor dat we, in tijden van corona en veel telewerken, nog eens de banden konden aanhalen tussen de verschillende leidinggevenden onderling. Iedereen wist
bovendien wel iets op te pikken van een andere collega tijdens de rollenspellen.”
T.V. , deelnemer opleiding:

"Nog eens heeeeel erg bedankt voor het delen van je kennis maandag; en vooral ook voor je spontane, superaangename stijl en persoonlijkheid die jij zo goed weet in te zetten in het geven van opleiding."