Skip to content

Bemiddeling

 Conflicten ombuigen tot opportuniteiten

Waar mensen samenwerken ontstaan wel eens spanningen en conflicten. En die kunnen soms hoog oplopen. Denk maar aan conflicten tussen teams, tussen werkgever en werknemer, tussen leidinggevende en medewerker, tussen directie en de Raad van Bestuur, tussen collega’s, of conflicten na een klacht,…

Op moeilijke momenten kan sociale bemiddeling een uitweg bieden en conflicten ombuigen tot een kans. Een bemiddelaar nodigt de betrokken partijen uit om samen een oplossing te zoeken. Vaak gebeurt dit op een informele manier. Maar soms kan bemiddeling ook formeel zijn, wat betekent dat de bereikte akkoorden bekrachtigd worden door de rechtbank.

DCR consulting beschouwt conflicten als opportuniteiten. Als erkend bemiddelaar in sociale zaken en opleider voor vertrouwenspersonen, sta ik garant voor een kwalitatieve aanpak van elk probleem.

Ik werk vanuit een kantoor te Gent en te Brugge.

Vaak hebben mensen die betrokken zijn in een conflict het moeilijk om te geloven in verandering en verbetering van de situatie. Om dit proces van bewegen letterlijk – het zetten van stappen- op te roepen en te stimuleren bied ik ook bemiddeling aan in de natuur. Betrokken partijen gaan samen met mij op stap in een bos, aan het strand of in een natuurgebied . We maken gebruik van de kansen die de natuur aanbiedt om terug te verbinden: met zichzelf, met de natuur en met de ander. De krachtige ervaring van bemiddelen in de natuur is bijzonder helpend om stappen vooruit te zetten naar een betere samenwerking, een beter begrip van elkaar, betere afspraken of naar datgene wat nodig is.

Ik geef ook geregeld workshops rond bemiddelen in de natuur. Voor de recentste workshop kan je een kijkje nemen op mijn blog.

Is bemiddeling de gepaste interventie?

Lees meer.

Wat doet een bemiddelaar?

Lees meer.

Hoe gaat bemiddeling in zijn werk?

Lees meer.