Skip to content

Wat doet een bemiddelaar?

De bemiddelaar gaat concreet te werk en doet voornamelijk faciliterende interventies. De tussenkomsten richten zich vooral op:

  • analyseren en verhelderen van het conflict
  • vaststellen van de conflictkwesties
  • bevorderen van de communicatie
  • meezoeken naar oplossingen, zonder zelf het heft in handen te nemen
  • helpen om de besluitvorming vast te leggen

 

De bemiddelaar start vanuit een positieve houding: conflicten zijn zinvol en mensen kunnen groeien. Bij bemiddeling moeten de partijen hun belangen en problemen op tafel gooien en samen naar oplossingen zoeken. Dat veronderstelt dat er binnen de organisatie op een open manier met elkaar wordt omgegaan.