Skip to content

Selectie

DCR consulting verzorgt je selectieproces van A tot Z.
Een stappenplan met kwaliteitsgaranties tijdens elke fase van het selectieproces zorgt voor een professionele aanpak op maat van jouw organisatie. Sinds 2015 ben ik gecertificeerd assessor bij Hay Group.

Stappenplan selectieproces

Kwaliteit

1functiebeschrijving inclusief competentieprofiel opmaken en/of herwerken pijldit proces verloopt volgens een gestructureerde methode en aanpak.
2vacature bekendmaken pijlkeuze uit de juiste mix van kanalen, doorlooptijd van 15 tot 20 dagen
3screening op basis van CV pijlchecklist van formele criteria voor de selectie
4gestructureerd interview en inhoudelijke tests afnemen pijlinterviewgids en verbetersleutels
5assessment of psychotechnische proeven afnemen pijluitgebreide online e-testbatterij op maat van de functie, inclusief persoonlijkheidsvragenlijst, motivatieprofiel en cognitieve vaardigheidstesten. Afhankelijk van de functie, zetten we volgende instrumenten in: rollenspel, postbakoefening, groepsgesprek, presentatieoefening, beschrijving van de sterktes, ervaring en competenties,…
pijlelke competentie brengen we via 2 verschillende instrumenten in kaart
pijlafname door minstens 2 gekwalificeerde assessoren
6eindrapport opmaken pijlgemotiveerd advies met beschrijving van de bevindingen per stap
7feedback geven, zowel aan de klant als aan de kandidaten pijlklant krijgt advies omtrent besluitvorming,kandidaten krijgen toekomstgerichte feedback

“Naar aanleiding van een reorganisatie van ons middenkader hebben wij een development center aangeboden aan medewerkers die al jaren aan ons bedrijf verbonden waren. De rapporten waren verhelderend, bevestigden grotendeels onze ervaring met deze medewerkers, gaven ook het groeipotentieel aan én de richting waarin zij zich konden ontwikkelen. Sindsdien laten wij alle sollicitanten op de shortlist een assessment doorlopen, om zodoende het risico op een
foute aanwerving te vermijden.”
EL, zaakvoerder:

“Als kantoor doen wij bij elke openstaande vacature en voor eender welk profiel, een beroep op Catherine Ruys. Dankzij haar ervaring en expertise kan zij zaken aanhalen en punten aanstippen die wij zelf niet hadden gezien, maar achteraf wel herkennen. Door haar andere, heldere kijk
geeft ze ons bredere inzichten. Wij ervaren haar inbreng als een onmiskenbare meerwaarde bij deze belangrijke beslissingen.”
Miek De Kepper, LOCUS

“Catherine heeft ons steeds professioneel bijgestaan bij de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Daarbij apprecieerden we haar deskundige én creatieve aanpak. Haar kritische en betrokken blik op die selecties in de context van het globale personeelsbeleid van onze organisatie is een welgekomen bonus!”