Skip to content

Is bemiddeling de gepaste interventie?

Bemiddeling is niet altijd noodzakelijk. Alvorens van start te gaan, zal de bemiddelaar – in overleg met de partijen – nagaan of de randvoorwaarden voor een succesvolle bemiddeling aanwezig zijn.

  • Bestaat er een zekere bereidheid van de verschillende partijen om tot een oplossing te komen?
  • Laat de hiërarchie bemiddeling toe?
  • Is het conflict voldoende ‘rijp’ om bemiddeling toe te laten?