Skip to content

Hoe gaat bemiddeling in zijn werk?

Hoe gaat bemiddeling in zijn werk?

Een bemiddelingsproces is altijd maatwerk, maar grosso modo doorloopt de bemiddelaar volgende fases:

  1. eerste contact: randvoorwaarden inschatten
  2. contact nemen met de opdrachtgever + maken van formele afspraken
  3. beeldvormingsfase: de verschillende visies en effecten op tafel krijgen
  4. verbindingsfase: betrokkenen helpen om opnieuw met elkaar te praten
  5. onderhandelingsfase: onderhandelingsagenda opmaken en zoeken van oplossingen
  6. afsluiting: afspraken formaliseren en opvolgen