Skip to content

Tevredenheid in kaart

Tevredenheid, loyaliteit en engagement van medewerkers is een belangrijke en strategische troef in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt. Maar hoe kan het management dit beïnvloeden? Welke elementen binnen jouw organisatie bepalen nu precies de tevredenheid, loyaliteit en het engagement van de medewerkers? En vooral: op welke punten kan je vooruitgang boeken?

Bij dergelijke projecten gebruiken we de wetenschappelijke onderzoeksmethode die QuestConsult (www.quest-it.be) ontwikkelde om dit in kaart te brengen. Op basis van gerichte bevraging en statistische analyses brengen we zowel de satisfiers als de dissatisfiers in kaart en hun impact op de tevredenheid. Zo komen we tot onderbouwde adviezen voor gerichte verbeteracties. Het model:

quest-it-model

STAPPENPLAN voor dit MODEL:

  1. Analyse uitvoeren en adviezen opmaken
  2. Rapportering naar opdrachtgever, organisatiebreed en per afdeling
  3. Rapportering naar middenkader
  4. Opmaak actieplan
  5. Uitvoeren en monitoren actieplan
  6. Borging