Skip to content

De HR-scan: een instrument voor een integraal HR-beleid

Doelstelling

De HR-scan wil de stand van zaken van het huidig personeelsbeleid in kaart brengen, de strategische prioriteiten leggen en het toekomstig personeelsbeleid vormgeven.

Werkwijze

  • het doornemen van startmateriaal op bedrijfsniveau en op niveau van de personeelsdienst
  • kritische kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de inventaris, inclusief een benchmark van HR kengetallen voor de betreffende sector.

Output

  • uitwerken van optimalisering
  • opmaak van prioritaire actieplannen
  • begeleiding en coördinatie van de uitvoering van de actieplannen

Inhoud van de scan

”Instroom”

o personeelsplanning
o werving
o selectie
o arbeidsmarktpositie
o branding

”Uitstroom”

o exit prospectie van pensionering
o spontaan en gedwongen ontslag

”Doorstroom aspecten individu”

o onthaal
o functiebeschrijvingen
o ontwikkeling via vorming, training en opleiding
o coaching en leidinggeven
o doorgroei en mobiliteit
o personeelsadministratie

”Doorstroom aspecten organisatie:”

o organisatiestructuur
o remuneratiebeleid
o interne communicatie
o competentiemanagement
o kennismanagement
o ontwikkelcyclus
o organisatieontwikkeling
o arbeidsreglement en personeelsstatuut
o welzijn en veiligheid
o institutioneel kader

”HR op het strategische niveau”

o bijdrage aan de policy en de bedrijfsresultaten
o dienstverlening van de personeelsdienst aan stakeholders

Doorlooptijd: 4 maanden