Catherine Ruys, HR consultant en organisatiecoach

De HR-scan: een instrument voor een integraal HR-beleid

Doelstelling

De HR-scan wil de stand van zaken van het huidig personeelsbeleid in kaart brengen, de strategische prioriteiten leggen en het toekomstig personeelsbeleid vormgeven.

Werkwijze

 • het doornemen van startmateriaal op bedrijfsniveau en op niveau van de personeelsdienst
 • kritische kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de inventaris, inclusief een benchmark van HR kengetallen voor de betreffende sector.

Output

 • uitwerken van optimalisering
 • opmaak van prioritaire actieplannen
 • begeleiding en co√∂rdinatie van de uitvoering van de actieplannen

Inhoud van de scan

 • Instroom

  o personeelsplanning
  o werving
  o selectie
  o arbeidsmarktpositie
  o branding
 • Uitstroom

  o exit prospectie van pensionering
  o spontaan en gedwongen ontslag
 • Doorstroom aspecten individu

  o onthaal
  o functiebeschrijvingen
  o ontwikkeling via vorming, training en opleiding
  o coaching en leidinggeven
  o doorgroei en mobiliteit
  o personeelsadministratie
 • Doorstroom aspecten organisatie:

  o organisatiestructuur
  o remuneratiebeleid
  o interne communicatie
  o competentiemanagement
  o kennismanagement
  o ontwikkelcyclus
  o organisatieontwikkeling
  o arbeidsreglement en personeelsstatuut
  o welzijn en veiligheid
  o institutioneel kader
 • HR op het strategische niveau

  o bijdrage aan de policy en de bedrijfsresultaten
  o dienstverlening van de personeelsdienst aan stakeholders

Doorlooptijd: 4 maanden