Skip to content

Aftellen voor je pensioen? Tips voor meer levenskwaliteit, nu al!

cath-cabo-verde

Aftellen naar je pensioen? Tips voor meer levenskwaliteit, nu al!

Ik had in het voorjaar van 2016 het geluk om 9 dagen met een expeditieschip mee te varen op de Atlantische oceaan, in het gezelschap van een 100-tal gepassioneerde natuurliefhebbers. Bij gesprekken met de medereizigers bleek niet zelden dat de overgrote meerderheid van de 50+-ers het liefst van al ‘zo vlug mogelijk met pensioen wilde gaan, liever nog vandaag dan morgen’. In het midden van de volle zee en ontdaan van de dagelijkse toevloed aan informatie staat een mens al eens stil bij de dingen…

Wat maakt dat mensen werk soms ervaren als iets dat ze liefst zo snel mogelijk achter zich laten? Of omgekeerd -en ongetwijfeld een betere vraag- wat kan ervoor zorgen dat mensen zich goed en gelukkig voelen in het werk?

Levenskwaliteit is een actueel thema dat vandaag wordt opgepikt door beleidsmakers, overheden en werkgevers in het kader van welzijn op het werk, werkbaar werk en langer werken. In dit artikel willen we focussen op levenskwaliteit vanuit empowerment: levenskwaliteit die iedereen voor zichzelf kan maken…

Levenskwaliteit is een eeuwenoud thema dat beschreven is door tal van filosofen, van de Griekse wijsgeer Epicurus tot Alain de Botton, een hedendaagse filosoof. Alleen al de zoektocht naar wat levenskwaliteit is kan inspirerend zijn, nog los van de antwoorden die men op die weg kan vinden. Maar het absoluut goede nieuws is dat we sommige van de bouwstenen die kwaliteit in ons leven brengen, zèlf in handen kunnen nemen. En dat is belangrijk, want gelukkig zijn heeft niets dan voordelen! Gelukkige mensen zijn creatiever, werken beter samen, zien meer opties, zijn beter geïnformeerd én constructief betrokken bij de gemeenschap. Als je gelukkig bent word je ook minder vaak ziek, ben je gezonder en leef je bovendien jaren langer. Wie wil dat niet?

Hieronder vind je de verschillende componenten van levenskwaliteit, onderverdeeld in drie domeinen en 8 bouwstenen. Dit model (Schalock ea, 2016) is het resultaat van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Elke bouwsteen heb ik bekeken vanuit het perspectief arbeid en vervolgens aangevuld met enkele vragen die jou op weg kunnen zetten om je levenskwaliteit te verbeteren, zodat ook jij je gelukkig(er) kan voelen met het werk dat je doet en het leven dat je leidt.

Kies er drie vragen uit die jou prikkelen, en gun jezelf de tijd om ermee aan de slag te gaan. Succes!

Factor a: Welbevinden

Bouwsteen 1: materieel welbevinden. Heb ik werk dat me voldoende inkomen geeft om te voorzien in onderdak en de dagelijkse uitgaven? Is mijn uitgavenpatroon voldoende aangepast aan mijn inkomen? Kan ik onverwachte uitgaven aan zonder dat ik daarover moet piekeren? Spaar ik niet teveel? Is mijn verloning correct en marktconform?

Bouwsteen 2: fysiek welbevinden. Geeft mijn werk me de gelegenheid om na periodes van hard en veel werk, ook herstelmomenten in te lassen? Neem ik maatregelen om de gezondheidsrisico’s eigen aan in mijn werk (vb nachtarbeid of ploegenstelsel) op te vangen? Hou ik me consequent aan de veiligheidsvoorschriften? Zijn er mogelijkheden binnen of buiten het werk om meer te bewegen? Om gezonder en regelmatiger te eten?

Bouwsteen 3: emotioneel welbevinden. Heb ik voldoende zelfvertrouwen in het feit dat ik mijn job aankan? Kan ik de eisen van het werk voldoende relativeren en in de juiste context zien? Is er voldoende ‘willen’ in mijn job of gaat het vooral over ‘moeten’? Sta ik stil bij mijn eigen functioneren en trek ik daar lessen uit? Is er voldoende uitdaging in mijn job? Ken ik mijn sterke punten en weet ik waar en hoe ik wil groeien in de job? Sluiten de waarden van mijn werkgever voldoende aan bij mijn eigen waarden?

Factor b: Sociale Participatie

Bouwsteen 4: rechten. Is er voldoende rechtszekerheid in mijn arbeidsstatuut? Heb ik toegang tot informatie hieromtrent? Voel ik me respectvol en rechtvaardig behandeld?

Bouwsteen 5: sociale betrokkenheid. Hou ik naast mijn werk voldoende tijd en energie over voor het gezin? Voor het onderhouden van vriendschappen? Voor een hobby of een sociaal engagement?

Bouwsteen 6: interpersoonlijke relaties. Verlopen de interacties met klanten, collega’s, leidinggevenden op een aangename en vriendelijke manier? Krijg ik feedback over mijn prestaties? Kan en durf ik conflicten of wrijvingen uit te praten? Is er voldoende communicatie op mijn werkplek? Voel ik me gewaardeerd omwille van het werk dat ik doe? Kan ik zelf waardering tonen aan mijn collega’s en leidinggevenden? Kan ik ergens terecht wanneer ik steun of hulp nodig heb in het werk?

Tip: als je maar op één bouwsteen wil werken, doe het dan op het vlak van de interpersoonlijke relaties, het is de bouwsteen die het meest duurzame effecten teweeg brengt!

Factor c: Onafhankelijkheid

Bouwsteen 7: zelfbepaling. Sta ik voldoende stil bij mijn professionele doelen en doe ik genoeg wat ik écht wil? Sluit mijn job aan bij mijn talenten? Kan ik mijn beperkingen accepteren? Kan ik oplossingen bedenken om het werk beter te laten verlopen? Heb ik het gevoel zelf aan het stuur te staan van mijn loopbaan? Weet ik wat me-time is en maak ik daar gebruik van? Kan en durf ik nee zeggen? Geniet ik wel voldoende van een succes?

Bouwsteen 8: persoonlijke ontwikkeling. Hoe lang is het geleden dat ik iets nieuws gedaan of geleerd heb? Zijn er momenten van uitdaging waarbij ik professioneel uit mijn comfortzone moet gaan? Ga ik pro-actief om met problemen? Speel ik in op trends en evoluties in mijn vakgebied?

En jij?

Hoeveel energie krijg jij van je werk? (cijfer van 0 tot 10).

Wil je zicht krijgen op welke ingrediënten jij nodig hebt om met passie te kunnen werken, of een klankbord dat jou hierbij kan helpen?

Wie is Catherine Ruys?

Ik hou ervan mensen te ondersteunen, hun talenten te ontdekken en te helpen ontplooien. Na een loopbaan als directeur van een HR-consultingbedrijf besliste ik om de stap te zetten naar zelfstandig consultant: www.dcrconsulting.be. Zonder businessplan, maar met veel bagage en vooral met heel veel goesting!

Als HR consultant begeleid ik bedrijven om een doorbraak te realiseren bij een veranderingsproces of in een conflict. Als loopbaanbegeleider ondersteun ik mensen om hun professionele droom waar te maken.

“If you can dream it, you can do it” -vrij naar Walt Disney.

Wil je meer weten of een vrijblijvende intake? Neem gerust contact via 0495.310771 of via het contactformulier op www.dcrconsulting.be

zicht-op-toekomst