Skip to content

The word is out! ‘A little more conversation’

Samen met Wim Coppieters schreef ik het boek “A little more conversation”,

dit boek maakt deel uit van van een multimediale trilogie waarin we professionals

willen ondersteunen bij het ontwikkelen van een communicatie waarin je

niet alleen je impact vergroot, maar ook duurzaam betere relaties installeert.

Het is nu zowel beschikbaar als e-book via HRM als te bestellen via Vanden Broele.

Voor een voorsmaakje van het boek in videovorm kijk zeker eens hier.

De mens beschikt over de bijzondere gave om niet alleen met het lichaam,

met gebaren of klanken maar ook met taal te communiceren. We zijn

daartoe uitgerust met een uitzonderlijk stel hersenen waarmee we onze perceptie,

onze waarneming, onze interpretatie en beleving van woorden

betekenis kunnen geven tot op een uitzonderlijk hoog niveau. Door

woorden en taal structureren we onze omgeving, ons denken, onze

gemoedstoestand, onze relatie tot de ander, kortom, onze taal construeert

onze realiteit. Met onze woorden beïnvloeden we wat er is en wat er kan

zijn, en zodoende kunnen we een hele diversiteit aan werelden creëren. Dit

is een krachtig inzicht dat heel veel mogelijkheden biedt.

Des te meer blijft het verbazen hoe communicatie maar al te vaak leidt tot

misverstanden, onbegrip, conflicten, verwijdering van elkaar – allemaal

dynamieken die net een goede samenwerking in de weg staan.

Hoe beter mensen hun communicatiemogelijkheden beheersen en

gebruiken, hoe gemakkelijker ze het hebben om hun doelen te bereiken.

Door het verfijnen van de communicatiemiddelen realiseren ze een grotere

efficiëntie en effectiviteit. Maar er is meer dan enkel deze functionele winst!

Sterke communicatie zorgt voor sterkere resultaten, net omdat een sterke

communicatie bijdraagt tot een betere relatie met de ander. Zo ontstaan

niet alleen afspraken, maar gedragen afspraken. Zo ontstaan begrip en

empathie, waardoor vertrouwen kan groeien. Zo ontstaat openheid voor

de ander en voor elkaar, zodat hechte samenwerking en co-creatie tot stand

kan komen, wat leidt naar hogere kwaliteit van de resultaten.

We hebben dus niet meer en ook niet noodzakelijk minder communicatie

nodig – hoewel dit laatste de vermoeide Zoomers, Teamsers en vergadertijgers

onder ons wel heel wat tijdswinst zou kunnen opleveren – maar wel

communicatie die er toe doet. Communicatie die het verschil maakt.

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR EEN FRAGMENT OVER HET BOEK.

Dit boek is deel één van een multimediale trilogie waarin we professionals

willen ondersteunen bij het ontwikkelen van een communicatie waarin je

niet alleen je impact vergroot, maar ook duurzaam betere relaties installeert.

We beschrijven verschillende technieken waar we zelf ooit in onze

loopbaan baat bij hebben gehad, of waar we door geboeid of geraakt

werden. In dit boek bieden we verschillende handvaten die inzichten

bieden voor eenieder die wil stilstaan bij en reflecteren over de kwaliteit en

efficiëntie van de eigen communicatie. In die zin is het een generiek boek;

laagdrempelig geschreven kan het zowel nuttig zijn voor de student, de

leraar, de ouder, de hulpverlener, de leidinggevende, de advocaat of eender

welke professional wiens succes recht evenredig samengaat met de kwaliteit

van de communicatie.

In de tweede lijn van deze trilogie richten we ons naar één van de specifieke

doelgroepen hierboven en zoomen we in op relevante gesprekssituaties die

zich voor hen kunnen voordoen. Dit neemt de vorm aan van beeldmateriaal

waarin we via dialogen het potentiële effect van de technieken demonstreren.

De verwijzing naar die opnames vindt u in elk afzonderlijk

hoofdstuk van dit boek.

De derde lijn, ten slotte, bestaat uit workshops, waar we heel concrete

oefenmogelijkheden bieden en die op eenvoudige aanvraag kunnen georganiseerd

worden.

We hopen zodoende velen te mogen inspireren en ondersteunen bij het

ontwikkelen van net genoeg en bovendien meesterlijke communicatie!

Catherine Ruys en Wim Coppieters

Je kan het boek online bekijken of bestellen.