Skip to content

Voorwoord “Hoera, ik ben schepen!”

Schepenen oefenen een bijzonder ambt uit, niet alleen binnen de gemeente en het OCMW, maar ook in de ruimere lokale gemeenschap. Deze pocket wil kersverse schepenen ondersteunen bij de eerste stappen in het opnemen en uitoefenen van hun mandaat. In een handige vraag-antwoordstructuur wordt onder meer ingegaan op het statuut van schepenen, de werking van het college en het vast bureau, de relatie met de gemeente- en OCMW-raad, de verloning, de samenwerking met andere lokale entiteiten enzovoort. Elk thema wordt belicht vanuit juridisch en praktisch oogpunt. Daarnaast bevat de pocket een reeks praktische informatiefiches over de voornaamste beleidsdomeinen, steeds met referenties naar actuele vakliteratuur. Zo zal elke schepen in deze handige publicatie het antwoord vinden op vele mogelijke vragen die met zijn of haar ambt te maken hebben.

Bron: politeia.be