Skip to content

Voorwoord Gids Loonbeleid

Meer en meer groeit het besef bij ondernemers dat personeel een cruciale productiefactor is bij het succes van hun bedrijf. Vrijwel alle ondernemingen worden immers op een of andere manier geconfronteerd met de evoluties en uitdagingen in onze huidige arbeidsmarkt: hoe houd ik performante mensen aan boord? Hoe vind ik de juiste werknemer in het schaarse aanbod? Hoe houd ik de loonkost onder controle? Hoe blijf ik een aantrekkelijke werkgever voor mijn medewerkers? Hoe houd ik mijn medewerkers blijvend gemotiveerd?

De inzet van het Human Capital wint in onze diensteneconomie meer en meer aan belang. In dienstverlenende bedrijven kan de loonkost oplopen tot 40% van het budget, in de non-profit sector tot zelfs 90%. De winstgevendheid van kleine bedrijven staat daarenboven vaak in rechtstreeks verband met de personeelskost.

Tegenover dit alles staat nochtans de realiteit dat bijna de helft van de Belgische KMO’s niet beschikt over een uitgewerkt loonbeleid, zo blijkt uit een studie van SDWorx in 2009. De redenen hiervoor zijn dat kleine en middelgrote bedrijven er geen tijd voor hebben, of er geen aandacht aan besteden omdat er toch geen ruimte is voor loonsopslag bovenop de index en de voorzieningen in de Collectieve Arbeidsovereenkomsten. Een andere reden is dat KMO’s soms onvoldoende kennis in huis hebben over wat een loonbeleid is en wat dit kan inhouden. Bedrijfsleiders en HR-managers zijn zich hiervan bewust. Uit een behoeftestudie die Unique uitvoerde bij zijn klanten in 2012 bleek dat de vraag naar kennis en informatie over loonbeleid aan de top van het verlanglijstje stond.

Met de uitgave van deze gids wil Unique hieraan tegemoet komen en u, als HR-manager of zaakvoerder informeren over wat loonbeleid is en welke kansen het kan inhouden.

Maar bovenal willen we u inspireren. Er bestaat immers geen vast receptenboek voor het vormgeven aan een loonbeleid. Elke onderneming is uniek, heeft een eigen strategie en missie, heeft unieke medewerkers en een unieke bedrijfscultuur. Het loonbeleid zal dan ook steeds een unieke mix zijn van keuzes, die een zekere consistentie moeten hebben en die gepast moeten zijn voor uw onderneming.