Skip to content

Leeswijzer “Job zoeken: check”

Voor wie is dit boek?

Met dit werkboek richten we ons tot iedereen die op zoek is naar werk of naar een nieuwe baan. Er kunnen tal van redenen zijn waarom je je op de arbeidsmarkt begeeft: je bent pas afgestudeerd, net of al een poosje ontslagen, of je hebt zelf ontslag genomen. Misschien ben je je huidige baan moe of heb je er niets meer te leren. Ongeacht wat de reden is van jouw zoektocht, uit onze ervaring weten we dat dit best een lastige periode kan zijn. We hebben in de loop van onze carrière tal van mensen mogen begeleiden bij hun zoektocht, als loopbaanbegeleider, outplacementcoach, assessor en recruiter. Voor veel van onze kandidaten en sollicitanten was het belangrijk hun ervaringen over de zoektocht naar een (nieuwe) baan te kunnen delen met anderen in dezelfde situatie. Als lotgenoten, zeg maar. Het is vanuit die gebundelde ervaringen dat we dit werkboek hebben geschreven.

Grosso modo bevinden mensen zich tijdens hun zoektocht naar werk in een aantal te onderscheiden fases, die elk een evenwaardig belang hebben. Het zijn als het ware dynamieken in de zoektocht, die de manier waarop ze zich op de arbeidsmarkt bewegen sterk beïnvloeden. Het gaat over zes fases waarbinnen ze hun zoektocht naar werk beleven. Dit werkboek is opgemaakt aan de hand van die zes fases.

Wat zijn deze zes fases?

De fases zijn een wat vereenvoudigde weergave van een werkelijkheid die natuurlijk steeds complex is. De fases volgen elkaar niet noodzakelijk op, er is niet noodzakelijk een chronologie, je hoeft niet elke fase te herkennen en bovendien kunnen er zich aspecten van verschillende fases tegelijkertijd voordoen. Je zal vanzelfsprekend ook evolueren binnen je sollicitatieproces: op het ene moment kan de ene fase dominant aanwezig zijn terwijl je je op een ander moment of in andere omstandigheden meer aangesproken zal voelen door een andere fase. In die zin wil dit werkboek dan ook een compagnon de route zijn, tot je je doel bereikt hebt.

Hieronder beschrijven we kort wat de zes fases inhouden:

  • Doen: het daadwerkelijk in gang zetten en aan de gang houden van je sollicitatieproces.
  • Durf: in het zoeken naar een baan zit de kans vervat om nieuwe wegen in te slaan in je loopbaan en wie weet zelfs te durven gaan voor jouw droomjob.
  • Rouw: het verlies van je vorige baan kan een belemmering zijn in je zoektocht naar een nieuwe baan.
  • Sollicitatiemoe: het zoeken naar een baan kost veel tijd en energie, en dit zonder return.
  • Twijfel: twijfel kan je ervan weerhouden om vaak of gericht te solliciteren, waardoor je kansen laat liggen.
  • Veerkracht: bij het zoeken naar een baan zijn er ook tegenslagen te verwerken, dus is het belangrijk om je veerkracht te versterken.

Wat is het doel van dit werkboek?

Door de fases binnen de zoektocht te ontdekken, helpen we je de dynamieken binnen deze fases te herkennen. Zo kan je tot het inzicht komen dat alle fases ook jou ten deel kunnen vallen. Met dit inzicht én door kennis op te doen over de specifieke fases kan je anders en vooral slimmer gaan kijken naar je sollicitatieproces. Je zal het niet alleen anders gaan bekijken, maar het ook anders beleven en dus ook andere acties ondernemen, waardoor je de kans vergroot op kwaliteit en succes. Kortom: anders denken, anders voelen, anders doen.

Bron: Politeia.be