Skip to content

Leeswijzer “A little more conversation”

Voor wie is dit boek?

Dit boek is deel één van een multimediale trilogie waarin we professionals

 

willen ondersteunen bij het ontwikkelen van een communicatie waarin je

 

niet alleen je impact vergroot, maar ook duurzaam betere relaties installeert.

 

We beschrijven verschillende technieken waar we zelf ooit in onze

 

loopbaan baat bij hebben gehad, of waar we door geboeid of geraakt

 

werden. In dit boek bieden we verschillende handvaten die inzichten

 

bieden voor eenieder die wil stilstaan bij en reflecteren over de kwaliteit en

 

efficiëntie van de eigen communicatie. In die zin is het een generiek boek;

 

laagdrempelig geschreven kan het zowel nuttig zijn voor de student, de

 

leraar, de ouder, de hulpverlener, de leidinggevende, de advocaat of eender

 

welke professional wiens succes recht evenredig samengaat met de kwaliteit

 

van de communicatie.

 

In de tweede lijn van deze trilogie richten we ons naar één van de specifieke

 

doelgroepen hierboven en zoomen we in op relevante gesprekssituaties die

 

zich voor hen kunnen voordoen. Dit neemt de vorm aan van beeldmateriaal

 

waarin we via dialogen het potentiële effect van de technieken demonstreren.

 

De verwijzing naar die opnames vindt u in elk afzonderlijk

 

hoofdstuk van dit boek.

 

 

 

De derde lijn, ten slotte, bestaat uit workshops, waar we heel concrete

 

oefenmogelijkheden bieden en die op eenvoudige aanvraag kunnen georganiseerd

 

worden.

Bron: www.vandenbroele.be