Skip to content

Inhoud van “Coachboek voor startende leidinggevenden in lokale besturen”

DEEL 1. LEIDINGGEVEN IN EEN LOKAAL BESTUUR

 

1.1. Mijn organisatie

1.1.1. Wat zijn lokale besturen?

1.1.2. Is het leidinggeven in een lokaal bestuur gelijk aan leidinggeven in eender welke andere organisatie?

1.1.3. Verschilt het leidinggeven in een lokaal bestuur van het leidinggeven in eender welke andere organisatie?

1.1.4. Wat brengt de toekomst voor lokale besturen in Vlaanderen?

 

1.2. Mijn plaats binnen de organisatie

1.2.1. Wat wordt van jou verwacht?

1.2.2. Wat moet ik weten om goed te functioneren?

1.2.3. Jouw financiële verantwoordelijkheden

1.2.4. Hoe werkt de interne communicatie?

1.2.5. Welke bronnen heb ik ter beschikking?

 

DEEL 2. TECHNISCHE VAARDIGHEDEN DIE VAN EEN LEIDINGGEVENDE IN EEN LOKAAL BESTUUR VERWACHT WORDEN IN DE SAMENWERKING MET ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

 

2.1. Strategische procedures

2.1.1. Strategische beleidsvoering

2.1.2. Hoe werk je mee aan het beleid van je lokaal bestuur?

2.1.3. Wie doet het voorbereidend werk? De politiek of jij?

2.1.4. Hoe formuleer je doelstellingen vertrekkende vanuit de omgevingsanalyse?

2.1.5. Zijn alle doelstellingen even belangrijk?

2.1.6. Wanneer is je actie geslaagd of je doelstelling bereikt?

2.1.7. Wat je zeker moet weten bij de opmaak van het budget

2.1.8. Wat is de timing? Wanneer begin ik aan de opmaak van het budget?

2.1.9. Wat is een bijkomende moeilijkheidsgraad bij de opmaak van een budget en meerjarenplan?

2.1.10. Wie beoordeelt het beleid?

2.1.11. Hoe werk je mee aan de uitvoering van het beleid?

2.1.12. Heeft jouw lokaal bestuur bepaalde personen geresponsabiliseerd?

 

2.2. Personeelsaangelegenheden

2.2.1. Het personeelsbeleid binnen de overheid

2.2.2. Wat is het verschil tussen statutairen en contractuelen?

2.2.3. De secretaris als “hoofd van het personeel”

2.2.4. De instrumenten van het personeelsbeleid

2.2.5. Wat doet de personeelsdienst?

2.2.4. Wat is de waarde van een goed personeelsmanagement?

 

2.3. Financieel management

2.3.1. Wat als het op centen aankomt?

2.3.2. Uitgavenprocedures

2.3.4. Ontvangstenprocedure

 

2.4. Administratieve procedures

2.4.1. Een beslissing uitlokken van je bestuur

2.4.2. Briefwisseling van en naar je bestuur

2.4.3. Ondertekening van documenten

2.4.4. Overkoepelende voorschriften

 

2.5. Facility management; informatie en communicatie technologie (ICT)

2.5.1. Inleiding

2.5.2. Facility management

 

2.6. Interne en externe communicatie

2.6.1. Interne communicatie

2.6.2. Externe communicatie

Bestel het boek online

Bron: catalogus.uitgeverij.vandenbroele.be