Skip to content

Inhoud van “Hoera, ik ben schepen!”

Inhoudsopgave

Woord vooraf

  1. Uw mandaat als schepen
  2. Ik maak deel uit van het College van burgemeester en schepenen en het vast bureau
  3. De burgemeester is de chef
  4. Ik zit in de gemeente en de OCMW-raad
  5. De algemeen directeur en de diensten
  6.  Het OCMW
  7. Andere met de gemeente of het OCMW verbonden entiteiten
  8. Achterban, publiek, adviesraden
  9. Fiches per beleidsthema

Bron: politeia.be