Skip to content

Inhoud van de Gids Loonbeleid

 1. Het belang van een goed loonbeleid

A. Inleiding

B. Het belang van een goed loonbeleid

C. Een goed loonbeleid staat niet op zichzelf

 1. Wat is een goed loonbeleid?

A. Het ondernemersperspectief

B. Het werknemersperspectief

C. Het HR-perspectief

D. Het instrument van het loonbeleid

 1. Het opstellen van een loonbeleid: stappenplan

A. Inventariseren van alle mogelijkheden

B. Functies bepalen

C. Functies waarderen

D. Doorstroommechanismen en ‘total reward’ vastleggen

E. Het totale loonpakket bepalen

F. Communicatie

 1. Tips bij het onderhandelen over lonen
 1. Veelgestelde HR-vragen over loonbeleid

  A. Hoe omgaan met verloning nu er een loonstop is?

  B. Hoe omgaan met verloning bij remotie?

  C. Prestatiegebonden verloningsvormen: do’s en dont’s

  D. Welke impact heeft de invoering van het eenheidsstatuut op het verloningsbeleid?

Meer weten? Laat iets weten via het contactformulier.