Skip to content

Voorwoord “Coachboek voor startende leidinggevenden in lokale besturen”

Leidinggeven is een ‘vak’ dat specifieke vaardigheden vereist. Niet het minst in lokale administraties, waar ook de politieke en ambtelijke context een grote rol speelt… net zoals de vele ondersteunende diensten, die elk volgens hun eigen geplogenheden, procedures en afspraken functioneren.

Voor beginnende leidinggevenden is een stevige kennis van deze politiek-ambtelijke dimensie en een goed inzicht in die ondersteunende diensten van groot belang om hun hoofdopdracht met succes te kunnen vervullen. Een praktische leidraad die deze knowhow op een dienblaadje aanreikt, is dan ook geen overbodige luxe. En dat is nu net wat de “Gids voor startende leidinggevenden in lokale besturen” zo bijzonder maakt.

In dit handboek gaan zeven ervaren professionals op zoek naar de grootste uitdagingen voor beginnende leidinggevenden in lokale overheden. HR, administratie, strategie, ICT, financiën, facility management, communicatie: vanuit hun eigen expertisedomein behandelen de coaches alle relevante processen en procedures. Met bijzondere aandacht voor de manier waarop die procedures tot een goed einde kunnen worden gebracht.

In vraag- en antwoordvorm verschaffen de verschillende hoofdstukken een waaier van waardevol advies en van nuttige tips die leidinggevenden gedurende hun hele carrière zullen meedragen. Deze bovenal praktische en toegankelijke gids vormt niet alleen onmisbaar leesvoer voor elke beginnende secretaris, ploegbaas of diensthoofd. Hij verdient eveneens een basisplaats bij het onthaal van iedere startende leidinggevende in lokale besturen.

 

Bestel het boek online

Bron: catalogus.uitgeverij.vandenbroele.be