Catherine Ruys, HR consultant en organisatiecoach

Bemiddeling

 Conflicten ombuigen tot opportuniteiten

Waar mensen samenwerken ontstaan wel eens spanningen en conflicten. En die kunnen soms hoog oplopen. Denk maar aan conflicten tussen teams, tussen werkgever en werknemer, tussen leidinggevende en medewerker, tussen directie en de Raad van Bestuur, tussen collega’s, of conflicten na een klacht,…

Op moeilijke momenten kan sociale bemiddeling een uitweg bieden en conflicten ombuigen tot een kans. Een bemiddelaar nodigt de betrokken partijen uit om samen een oplossing te zoeken. Vaak gebeurt dit op een informele manier. Maar soms kan bemiddeling ook formeel zijn, wat betekent dat de bereikte akkoorden bekrachtigd worden door de rechtbank.

DCR consulting beschouwt conflicten als opportuniteiten. Als erkend bemiddelaar in sociale zaken en opleider voor vertrouwenspersonen, sta ik garant voor een kwalitatieve aanpak van elk probleem.

Is bemiddeling de gepaste interventie?

Lees meer.

Wat doet een bemiddelaar?

Lees meer.

Hoe gaat bemiddeling in zijn werk?

Lees meer.

Meer weten? Stuur me een bericht.

contact